Templomunk története

Az árpádföldi református gyülekezet a rákosszentmihályi gyülekezethez tartozó közösség volt abban az időben, amikor szükségesnek látszott egy kis templom megépítése.

1935. június 3o-án a rákosszentmihályi gyülekezet közgyűlésén határozatot hoztak, mely szerint az árpádföldi templom építéséhez megveszik vitéz Adorján Ágostontól a 700 négyszög-öles telket 1320 pengőért. Mai címe: Menyhért u 42.

A templom építésének tervei közül Véber János építő - mester és Szakatics Mihály kőművesmester (kistarcsaiak) tervét fogadták el, valamint a kivitelezéssel is őket bízták meg.

Az építkezés 1935 őszén kezdődött és késő ősszel már álltak a falak. A templom építésének költsége 56oo pengő volt. Ezt az összeget úgy teremtették elő nagyobb részt, hogy 3350 pengőt SIPOS IMRE és FELESÉGE adományozott (később emléktáblát is helyeztek el 1938 október 31-én a templomban). A hívektől 850 pengő gyűlt össze. A fennmaradt hányadot a kultuszminisztertől kérték segélyként.

Az épület 1936 tavaszára teljesen elkészült, felszentelésére május 24-én került sor Mocsy Mihály esperes szolgálatával. Ezt követően közebéd volt az akkori Ráduly étteremben.

A belső berendezés a hívek adománya: egy-egy pad réztáblácskája az adományozó nevét őrzi.
Az úrasztala szintén kegyes adomány. 1937 évben POLGÁR JÚLIA adományozta szülei emlékére.
A templom a háború idején megsérült. Még akkor helyrehozták.
1946 évben a rákosszentmihályi gyülekezetből kivált és önálló gyülekezetté lett mátyásföldi közösséghez csatolták Árpádföldet. Az 50-es évek elején a kis tornyát (fa építmény volt) rozoga állapota miatt le kellett bontani. Helyette vasból haranglábat készítettek, mely mai napig is áll. A harangot NAGY LAJOS igazgató csináltatta meghalt fia emlékére 1937-ben. A kis torony lebontásával egy időben végeztek rajta nagyobb tatarozási munkálatokat id. és ifj. Irházi Mihály kőműves mesterek.

Több mint 30 év elteltével a templom állaga ismét romlani kezdett. Belső terében hullott a vakolat is sok helyen hámlott e fala. A belső felújításra 1982-ben került sor. Tapétázták a belső falakat, villanyfűtést kapott. Új csillárok és falikarok kerültek a régiek helyére adományból.

1986-ban a templom 50 éves jubileumát ünnepelte. Erre a jeles alkalomra Pordán Ferenc árpádföldi kőműves mester teljesen ingyen végezte el a templom külső felújítását. Természetesen a gyülekezet többi tagja is segített az utómunkák elvégzésében.

A hálaadás napja 1986. november 23-án volt, amikor a sokan összegyűltek Dr. Adorján József esperes szolgálatával együtt ünnepelhették templomuk megújulását.

1992-ben elkészült a templomkert új kerítése a bejárati kapu, a hozzátartozó járdarésszel, oszlopokkal. A nem kis munkát a közösség tagjai végezték.
1993 évben megújult a templom tetőszerkezete, belül tapétaburkolást kapott a mennyezet és a bejárat.
1994-ben a gáz bevezetésével korszerűsödött a fűtés. Két konvektor biztosította a meleget a leghidegebb időben is.
1995-ben elkezdődött a gyülekezeti hitoktatás és a gyülekezeti bibliaóra.

2001-ben a templom ablakok cseréje és a leendő gyülekezeti terem ablakai készültek el. (956.625 Ft) Ereszcsatorna cseréje, valamint víz és szennyvíz csatorna bevezetése is ebben az évben történt meg.
2002-2003-ban a templommal egybeépítve elkészült a gyülekezeti terem. Építője: Pordán Ferenc építőmester. A villanyszerelést Pordán Endre presbiter, a tetőfedést Kisfaludy Károly presbiter készítette. Az emeletre feljáró lépcső Tóth Elemér munkája. A több mint 11 milliós építkezés közegyházi, önkormányzati és gyülekezeti támogatással sikerült. Ekkor kapott teljes külső szigetelést is az épület-együttes. Készen, berendezve 2004-től használja a gyülekezet. Ebben az időben készült a két helyiséget elválasztó szárnyas-ajtó, valamint a templom ablaka-inak cseréje is.
2009-ben a templomtér teljes belső felújítása - a bútorzat festése, tapétázás, festés, mázolás, villanyvezetékek kiépítése - készült el.

A templom 75 éves évfordulója 2011. október 9-én volt délután 3 órakor, szeretetvendégséggel összekötve.

Árpádföld 75 évesLelkipásztorok:

Hörömpő Dezső 1946-ig
Kádár László 1946-1963
Rimai László 1963-1978
Bíró Ferenc 1979-2007
Bíró Botond 2008-2014
Nyikos András 2014-

Beosztott és kisegítő lelkipásztorok
Mátyásföld –Árpádföld-Cinkota-i Gyülekezetben

Soós László 1947 szeptemberig
Csáji Pál 1947-1952
Dr. Papp Gusztáv 1953 augusztustól
Kiss József 1959-1966
Bíró Béla 1966 július-december
Thamó Béla 1967-1970
Vékey Tamás 1971 - ?
Gál Ferenc 1974
Párdy György 1975-1988
Juhász Róbert 1989-1991
Kiss Andrásné 1992-1994
Rácz Judit 1994 -2001 2001- kisegítő
Bíró Botond 2001-2007
Nyikos András 2010 -2014