Keresztelés

 

 

„Nem éltem még e Föld színén, Te értem megszülettél,
még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél.”

(Református Énekeskönyv, 329. ének)

 

 

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk közösségében a kedves Szülőket és Keresztszülőket, akik elhozzák gyermeküket megkereszteltetni. Nagy öröm ez számunkra, hiszen minden kereszteléssel Isten akarata, parancsolata válik valóra gyülekezetünkben.
"Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében"
(Máté 28, 18-19)

A keresztség szövetség Istennel, így a keresztelés egy folyamat, egy út kezdete. Örömmel fogadjuk, várjuk családjukat a későbbiekben is istentiszteleti alkalmainkra. Az a vágyunk, hogy a család minden tagja egyre mélyebben megismerje gyülekezetünket és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak szeretetét.

Keresztelési feltételek
Gyermekek és felnőttek egyaránt részesülhetnek a keresztség sákramentumában.
A gyermekeket a szülők kérésére kereszteljük meg. Helyettük a szülők és a keresztszülők tesznek fogadalmat arra nézve, hogy református hitben nevelik fel, és elsegítik őket a konfirmációhoz.
A keresztelés előtt ezért a szülőkkel és a keresztszülőkkel két alkalommal találkozunk, hogy együtt készüljünk, beszélgessünk erről a fogadalomról, a keresztség lényegéről, és a gyakorlati tudnivalókról.

A felnőttek a keresztség alkalmával már önmaguk fejezik ki szándékukat, hogy Jézus Krisztus elkötelezett követői legyenek, és ezért konfirmációi fogadalmat is tesznek. Ezt a hitvallást egy konfirmációra felkészítő sorozat előzi meg, ahol lehetőség van megismerkedni hitünk alapjaival, a Szentírás igazságaival.

Gyermek- és felnőtt kereszteléssel kapcsolatban érdeklődni, jelentkezni a lelkipásztornál, illetve a gyülekezeti elérhetőségeinken lehet.
Nyikos András – lelkipásztor
Email: gyulekezet@arpadfoldiref.hu
Telefon: +3630/483-4638