Köszöntő

„Kettőspont”

Ez az írásjel arra utal, hogy jön a folytatás, de ebben mégis valami új kezdődik. Mi most reménységgel és imádságos lélekkel tekintünk ez elé a kettős indulás elé.

Nagy örömmel és Isten iránti hálával indítjuk el az Árpádföldi Református Missziói Egyházközség honlapját a 2014-es esztendő elején. Ugyanakkor ez az év különösen nagy mérföldkő gyülekezetünk életében, hiszen január 1-jétől az árpádföldi gyülekezet  -leválva a mátyásföldi anyagyülekezetről- önálló útra indul.
Ez a még alakuló és formálódó honlap segíthet megismerkedni a közösségünk életével, de egyben hívogatás is a személyes találkozásokra. Mert hisszük, hogy Isten kapcsolatra teremtette az embert. Kapcsolatra, közösségre egymással, és élő, személyes kapcsolatra Vele.  Ezért találkozunk vasárnapról vasárnapra az istentiszteleteken, és hét közben is a bibliaórákon és más alkalmainkon. Ezeken az alkalmakon lehetőségünk van együtt megélni Isten szeretetét, jelenlétét.
Fontosak számunkra református gyökereink, de szeretnénk, ha bárki otthon érezhetné magát itt, amikor belép a templomunkba, gyülekezetünkbe. Ezért törekszünk arra, hogy nyitott és befogadó közösség legyünk a hozzánk érkezők számára. Családias gyülekezet vagyunk, már csak azért is, mert a környéken élő, vagy nemrég ide költözött családok közül egyre többen találtak/találnak otthonra nálunk. Különösen nagy ajándéknak érezzük, hogy a gyülekezetben olyan sok gyermek élheti át, tapasztalhatja meg a közösség erejét a gyermekistentiszteleteken, hittanórákon, táborban.

Reménységünk, hogy itt Árpádföldön a mi gyülekezetünk is közvetítheti Isten hívó szavát mindenki felé. Szeretnénk hirdetni az evangéliumot, az örömhírt, hogy Jézus Krisztus által van szabadulás, van válasz a legnagyobb kérdéseinkre.
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János evangéliuma 3,16)  

Szeretettel várunk tehát mindenkit -akár van már kapcsolata az egyházzal, kereszténységgel, akár csak érdeklődik ezek iránt-, aki szívesen megismerkedne gyülekezetünkkel, és rajta keresztül Isten élet-formáló közösségével.

Nyikos András