Szerelmes Levél Atyádtól

Advent 3. vasárnapján álljon itt egy levél, melyet felolvasva az Istentiszteleten is hallhattunk. Az adventi várakozásban emlékezhetünk Krisztus első eljövetelére, várjuk második eljövetelét, miközben megerősödhetünk abban, hogy Mennyei Atyánk vár ránk.

Szerelmes Levél Atyádtól

Gyermekem…

Lehet, hogy te nem ismersz engem, de én mindent tudok rólad… Zsolt 139,1
Azt is tudom, hogy pontosan mikor ülsz le, és mikor állsz fel… Zsolt 139,2
Minden utadat jól ismerem… Zsolt 139,3
Még a hajszálaidat is mind számon tartom… Mt 10,29-31
Mert képmásomra teremtettelek téged… 1Móz 1,27
Anélkül hogy tudnád, bennem élsz, mozogsz, létezel… ApCsel 17,28
Az én nemzetségem vagy… ApCsel 17,28
Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek… Jer 1,4-5
Kiválasztottalak magamnak, a teremtés kezdetén… Ef 1,11-12
Nem véletlen születtél, életed minden napja megíratott az én könyvemben… Zsolt 139,16
Én határoztam el születésed pontos idejét, és azt is, hogy hol fogsz élni… ApCsel 17,26
Csodálatosan teremtettelek meg… Zsolt 139,14
Én formáltalak anyád méhében… Zsolt 139,13
Én hoztalak a világra születésed napján… Zsolt 71,6
Hamisan képviseltek azok, akik nem ismernek engem… Jn 8,41-44
Nem zárkóztam el tőled és nem vagyok haragtartó, hanem teljes szeretettel tekintek rád… 1Jn 4,16
Vágyom arra, hogy szeretetemmel elhalmozzalak… 1Jn 3,1
Csupán azért, mert a gyermekem vagy és én Atyád vagyok… 1Jn 3,1
Többet adok neked, mint valaha földi apádtól kaphatnál… Mt 7,11
Mert én vagyok a tökéletes Apa… Mt 5,48
Minden jó ajándék számodra, amelyet elfogadsz, az én kezemből ered… Jak 1,17
Mert gondoskodom rólad és megadok mindent, amire szükséged van… Mt 6,31-33
A jövődre vonatkozó terveim mindig reménnyel vannak teli… Jer 29,11
Mert örök szeretettel szeretlek téged… Jer 31,3
Annyiszor gondolok rád, mint ahány homokszem van a tengerparton… Zsolt 139,17-18
Örvendek neked hangosan énekelve… Zof 3,17
Sohasem unok bele abba, hogy jót tegyek veled… Jer 32,40
Mert az én kincsem vagy… 2Móz 19,5
Teljes szívemmel és lelkemmel vágyok arra, hogy örök életet adjak neked… Jer 32,41
Hatalmas és csodálatos dolgokat akarok mutatni neked… Jer 33,3
Megtalálsz, ha teljes szíveddel keresel engem… 5Móz 4,29
Gyönyörködj bennem és megadom szíved kérését… Zsolt 37,4
Hiszen a jónak akarása is az én ajándékom benned… Fil 2,13
Mindent megteszek érted, sokkal bőségesebben, mint ahogy azt el tudnád képzelni… Ef 3,20
Én vagyok a leghűségesebb bátorítód… 2Thessz 2,16-17
Atyád vagyok, aki minden nyomorúságodban megvigasztal… 2Kor 1,3-4
Ha a szíved összetört, akkor közel vagyok hozzád… Zsolt 34,19
Mint ahogy a pásztor karjára veszi a bárányát, akképpen hordozlak szívemen téged… Ézs 40,11
Egy nap minden könnyet letörlök a szemeidről… Jel 21,3-4
És megszabadítlak földi fájdalmaidtól… Jel 21,3-4
Atyád vagyok, és fiamként szeretlek, mint ahogyan Jézust szeretem… Jn 17,23
Mert Jézusban láthatod, hogy mennyire szeretlek… Jn 17,26
Ő az én tökéletes képmásam… Zsid 1,3
Azért küldtem el Fiamat, hogy bebizonyítsa, veled vagyok és nem ellened… Róm 8,31
És elmondja, hogy nem rovom fel vétkeidet… 2Kor 5,18-19
Jézus azért halt meg, hogy egymással megbékéltessünk… 2Kor 5,18-19
Az ő halála volt a szeretetemnek legmélyebb kifejezése… 1Jn 4,10
Feladtam mindent, amit szerettem, azért hogy megnyerjem a te szeretetedet… Róm 8,32
Ha befogadod fiamat, Jézust, úgy engem fogadsz be… 1Jn 2,23
És soha, semmi nem választhat el téged az én szeretetemtől… Róm 8,38-39
Gyere haza, és a legnagyobb ünnepséget rendezem a tiszteletedre, amelyet a mennyország valaha is látott… Lk 15,7
Én mindig Atya voltam, és mindig Atya leszek… Ef 3,14-15
Az én kérdésem ez: Akarsz-e az én a gyermekem lenni?… Jn 1,12-13
Várok rád… Lk 15,11-32

Szeretettel, Édesatyád,
a Mindenható Isten

A levélre pedig mindannyian válaszolhatunk:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy…