Küldetésnyilatkozat

2014.

A gyülekezet tagjaiként, mint a mi mennyei Atyánk megváltott gyermekei, és Jézus Krisztus követői, az Ő dicsőségére kívánunk élni és a Szentlélek erejét kérve Istent és egymást szerető, bizonyságtevő közösségként jelen lenni, szolgálni azon a helyen, ahová a mi Urunk hívott és állított minket.

 

2017.

Olyan nyitott, befogadó, találkozásokat kezdeményező gyülekezetté szeretnénk válni, amely a közösség áldásain keresztül, az evangélium hiteles hirdetése által az Isten után szomjazóknak közvetíti Jézus hívó szavát, mely által a családok számára leszünk egy család.