1000 lépés együtt

Az 500 évvel ezelőtt kezdődő reformációra emlékezve október 31-én az áhitat utáni ünneplést rövid sétával folytattuk. A környező utcákban énekszóval hirdettük Isten dicsőségét:
„Mely igen jó az Úr Istent dicsérni,
Felségednek, én Uram, énekelni,
Szent nevedet dicsérvén magasztalni
És mindenütt e világon hirdetni.” RÉ. 255. 1.
Nagy örömünkre sokan - idősebbek és fiatalok - gondolták úgy, hogy fontos ezt az ünnepet kivinni a templom falain kívülre. Bár fázott a kezünk, Tovább...

Presbiterválasztás előtt

A Magyarországi Református Egyház minden gyülekezetében idén ősszel tisztújítást tartanak, vagyis megújul az egyházközségek vezető testülete, a presbitérium. Így választjuk meg mi is itt, az árpádföldi gyülekezetben november 12-én az istentiszteleten, a választói közgyűlés keretében azt az öt presbitert (köztük egy gondnokot) és két pótpresbitert (a lelkipásztor hivatalból tagja a testületnek), akik a következő 6 évben (2018-2024) betöltik majd ezt a tisztséget. A szeptember 17-i istentiszteleten fogadalmat tett Jelölő Bizottság tagjai (Takács Katalin, K.Papp Lehel, Nyikos András) számára átadott írásbeli javaslattétellel bármely gyülekezeti tag október 12-ig jelölheti a 2017-es választói névjegyzékben szereplő gyülekezeti tagok közül azt, akit alkalmasnak gondol a presbiteri/gondnoki tisztségre.
Tovább...

Remény az Isten háta mögött, a magyar ugaron

Gyülekezetünk kis küldöttsége szeptember elején meglátogatta Magyarország déli, legelhanyagoltabb területén, Ormánságban, a Kovácshidai Református Társegyházközséget. A kapcsolatunknak már van előzménye, hiszen Székely Zsolt lelkipásztor a gyülekezetünkben hirdette az Igét és a szerveztünk már gyűjtést a támogatásukra. A társegyházközséget kilenc falu alkotja, egyikben sem élnek 500 főnél többen, a lakosok több, mint fele cigány származású. Az emberek szegények, három faluban a közkútból jövő vizet sem lehet fogyasztani, templomok elnéptelenedtek, több parókiát eladtak.
Tovább...

Itt repül a kismadár…

A kismadárral együtt elrepültek azok a napok is, amelyeket együtt tölthettünk közösségben Istennel és egymással.
Még június közepén örülhettünk annak, hogy hittantáborunkban a szolgálókkal együtt mintegy nyolcvanan voltunk. Jó volt látni a gyerekek csillogó szemét, ahogy a Reformáció500 alkalmából felállított műhelyekben tevékenykedtek. Jó volt hallani, ahogy a nagy melegben is lelkesen énekeltek és dicsőítették Urunkat, és jó volt megélni a sok-sok beszélgetést, játékot, egymás szeretetét.
Tovább...

Oldalak

Feliratkozás Árpádföldi Református Gyülekezet RSS csatornájára